Χρήσιμες Διευθύνσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, την Κυπριακή Δημοκρατία, Νομικούς φορείς, και Οργανισμούς.

 

Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας

Το γραφείο μας συνεργάζεται πολύ στενά με το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας, μια καταρτισμένη συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία, εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, ποιοτικού έλεγχου και κατάρτισης. Επίσης παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και λύσεις που θα βοηθήσουν κάθε οργανισμό να βελτιώσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητά του μέσω της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων με περισσότερα από 2700 μέλη. Συστάθηκε δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 του 1960 και βρίσκεται έκτοτε σε λειτουργία.

 

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο επισημος Διαδικτυακός τόπος της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου συγκεντρώνονται όλες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και πληροφορίες για τη χώρα, την κυβέρνηση και τις κυβερνητικές διαδικασίες για τους Πολίτες και/ή επιχειρήσεις καθώς επίσης πολλές χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά για τον τρόπο ζωής και την εργασίας στην Κύπρο.

Cylaw - Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης

Το CyLaw είναι η διαδικτυακή υπηρεσία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου που προσφέρει ελεύθερη και μη κερδοσκοπική πρόσβαση στις κυπριακές και σε διεθνείς πηγές δικαίου.

Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρέχει άμεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις Συνθήκες, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις νομοθετικές πράξεις.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

ο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προσφέρει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα υπηρεσίες στον εμποριοβιομηχανικό κόσμο εντούτοις ο ρόλος του δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός και απαραίτητος για τους επιχειρηματίες όσο είναι σήμερα. Είναι υπεύθυνο για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ., καθώς επίσης και τη διαχείριση περιουσιών αφερέγγυων εταιρειών και ατόμων.

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ)

Στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) έχουν ενοποιηθεί οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης, Εγγραφής και Εκλογών με στόχο την αποκέντρωση των εξουσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα Αρχείου Πληθυσμού. Οι πολίτες μπορούν τώρα να εφοδιάζονται από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις με πιστοποιητικά γέννησης, δελτία ταυτότητας και εκλογικά βιβλιάρια χωρίς περιττές και αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 


 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Τηλέφωνο: + 357 22 251726 + 357 22 011431 Fax: + 357 22 770543
  • Ηλ. Ταχ. : info@tsinarelis-associates.com
  • Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 19, 1100, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία, Κύπρος.